facebook

seria SUNSHINE

Dla podkreślenia piękna roślin również w nocy KAMA flower stworzyła unikalny system podświetlenia ich od dołu. Energooszczędne lampki LED zamontowane są w górnej części donicy w pobliżu jej otworu. Zasilanie stanowi zestaw wymienialnych baterii alkalicznych lub odpowiednich akumulatorków umieszczonych w specjalnym pojemniku ukrytym w zagłebieniu w dnie donicy. Dostęp do nich jest możliwy po przechyleniu donicy. Aby nie było to uciążliwe, zaleca się, aby roślina była zasadzona nie bezpośrednio w donicy lecz we wkładzie. Bardzo mały pobór prądu lampek LED zapewnia wielogodzinne świecenie. Zastosowanie niskonapięciowego zasilania zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania i uniezależnia nas od źródeł zewnętrznych. Donice można postawić w dowolnym miejscu, także w ogrodzie i wszędzie cieszyć się magią oświetlonych roślin.
Dla zastosowań komercyjnych, gdzie konieczne jest ciągłe podświetlenie roślin, przewidziano wersję zasilaną z sieci 230 V. Ze względów bezpieczeństwa rozwiązanie to może być stosowane tylko we wnętrzach.